[av_revolutionslider id=’3′]

INNOVA(IT)ON je inkubační a akcelerační program, který pomáhá technologickým firmám vytvářet moderní životaschopné produkty a získat kapitál pro jejich dynamický rozvoj. K tomu využívá nejmodernější metodologii, zázemí a know-how skupiny TCP, především v oblastech obchodu, cloudu, datových center a smart city.

INNOVA(IT)ON je založen na modernitě, inovaci a integritě. Kvalitní individuální přístup je jeho jádrem. Najděte cestu ke svému podnikavému já

Poskytněte svému projektu péči, kterou zaslouží. Start-upový program INNOVA(IT)ON je zaměřen na přípravu a ohodnocení podnikatelského záměru a jeho uplatnění v praxi. Pomůžeme vám najít tu správnou cestu a odpíchnout se od nápadu k reálnému projektu.

Partnerský ekoystém skládající se z mnoha propojených společností se zárukou networkingu a obchodních styků

Responsisvní výuku, která se přizpůsobí Vám a umožňuje zdokonalit silné stránky a vylepšit ty slabé

Data datového centra, která budou sloužit jako základní stavební kámen většiny produktů v rámci INNOVA(IT)ON

Inkubátor

Inkubátor je určen začínajícím podnikatelům, kteří jsou ve fázi myšlenky. Může to být student, absolvent, OSVČ, nebo kdokoliv, kdo má nápad a chce ho realizovat obchodní cestou. Aby byly takovéto projekty úspěšné, potřebují zákazníky, investici a know-how. To vše jim inkubátor dodá podle potřeby.

Pro inkubátor jsou k dispozici vyčleněné prostory a veškeré služby za snížený nájem po dobu setrvání, která činí maximálně 18 měsíců.

 

Problémem týmů, které chtějí začít podnikat, je neexistující napojení na trh a minimální napojení na zákazníky, žádné kontakty na investory a nedostatečné obchodní know-how. Inkubátor slouží k napravení všech těchto problémů. Díky vytvořenému obchodnímu ekosystému TCP a síti expertů a profesionálů jsou týmy v dobrých rukou. Navíc je zde i možnost přejít do akcelerátoru, který svou strukturou pomůže urychlit vývoj celého projektu do firmy. S tím je spojená i možnost navázání na investory.

Inkubátor je mnohem víc než jen snížená sazba nájmu a služeb. V INNOVA(IT)ON se jedná i o:

přístup k know-how
přístup k datům
intenzivní mentoring
responzivní výuku

Akcelerátor

Akcelerátor má pevnou strukturu a trvání 12 týdnů. Firmy procházejí sérií výukových modulů a workshopů a zároveň mají dost času pracovat na zdokonalení svého obchodnío plánu a prototypu svého produktu nebo služby.

Je jednoduché přijít na nápad, ale je mnohem těžší z tohoto nápadu udělat obchodní záměr. K vytvoření společnosti je nutné určité know-how, které většině nápadů chybí. Akcelerátor je sestaven tak, aby firmy bdržely znalosti, které potřebují k úspěšnému fungování. Akceleráto funguje jako spojka mezi firmami a investory v rámci prezentačníh demo dnů.

Akcelerátor je určen pro firmy, které

  • ·         Jsou v rozjezdu a potřebují postrčit tím správným směrem

  • ·         Narazily na klesající trh a chtějí inovovat produktovou nabídku

  • ·         Mají produkt, jež chtějí rozvíjet, ale nehodí se do jejich portfolia

  • ·         Se zúčastnily inkubátoru