TCP poskytne mentory pro krajský start-upový program IDeaSTART

Technologické centrum Písek bude jedním z článků, které se budou podílet na podpoře začínajících podnikatelů. Pro program poskytne mentory a zároveň také napojí svůj program INNOVA(IT)ON, který bude sloužit jako technologická spojka pro zapojené projekty.

V roce 2015 vzniklo v České republice, dle údajů společnosti Bisnode, 26 953 nových firem. Jedná se o kapitálové společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. V Jihočeském kraji bylo založeno 825 firem, což jsou ale pouhá 3% z celorepublikového počtu. Největší podíl připadá samozřejmě na Prahu. Jsou ovšem i kraje, jako například Jihomoravský či Moravskoslezský, které jsou v počtu nově vzniklých firem před ostatními regiony značně vepředu. „Založit firmu je přitom v posledních letech z administrativního hlediska stále jednodušší,“ sdělila Dana Feferlová, zástupkyně ředitele Jihočeské hospodářské komory, „důležité je ale vytvořit v regionu takové prostředí, kde by tyto tzv. start-upy získaly na jednom místě informace, kontakty a přehled o finančních prostředcích, které budou při rozjezdu potřebovat“.

Pomocnou ruku začínajícím podnikatelům nově nabídne Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., která ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravila 80ti hodinový vzdělávací a tréninkový kurz. „Účelem programu IDeaSTART je posunout projekty začínajících firem z pouhého nápadu blíže k realizaci a jejich následnému rozvoji. Začínající podnikatelé budou moci načerpat znalosti a diskutovat svůj záměr s řadou odborníků z oblasti přípravy strategie firmy, volby vhodného business modelu až po účinnou prezentaci svých produktů a služeb zákazníkům,“ uvedla Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. Kromě základních podnikatelských principů, které budou sdíleny s projekty i ze strany Technologického centra Písek skrze vlastní mentory, dojde také k budoucímu napojení programu INNOVA(IT)ON, který bude začínající podnikatele zásobovat znalostmi z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Díky podpoře Jihočeského kraje proběhne stat-upový program již na podzim tohoto roku a pro účastníky bude zcela zdarma. Zahájení programu IDeaSTART je plánováno na začátek listopadu a zájemci se mohou přihlásit na email ratajova@jaip.cz či telefon 385 310 032.

„Je obecně známo, že podíl start-upů, které přežijí kritické období na počátku podnikání a odrazí se k růstu, je velice nízký. Věříme, že program IDeaSTART pomůže začínajícím firmám vylepšit jejich bilanci a odstartovat do světa businessu,“ doplnila závěrem Dana Feferlová.